Regulamin Biblioteki Szkolnej

 1. Książkę trzeba szanować i dbać o nią.
 2. Książkę można wypożyczyć na okres 2 tygodni,
  a w uzasadnionych przypadkach termin ten przedłużyć.
 3. W razie zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej pozycji (lektura) lub innej w cenie antykwarycznej.
 4. W bibliotece panuje cisza i porządek.
 5. Z czytelni można korzystać po uzgodnieniu
  z bibliotekarzem i wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 6. Pozycje z księgozbioru podręcznego
  są wypożyczane na lekcje nauczycielom lub upoważnionym przez nich uczniom.
 7. Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki (z wyjątkiem aktualnie przerabianej lektury oraz podręczników) powinny być oddane do biblioteki szkolnej.


REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

 • Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 • Każdy podręcznik posiada nadany indywidualny numer i jest przypisany do konkretnego ucznia.
 • Podręczniki są wypożyczane na okres wskazany przez wychowawcę, jednak nie dłużej niż na okres jednego roku szkolnego i należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego do biblioteki szkolnej
 • Udostępnione podręczniki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika.
 • Zwrot wypożyczonego podręcznika powinien nastąpić do rąk wychowawcy lub nauczyciela bibliotekarza. Pozostawienie książki na terenie szkoły lub biblioteki bez wcześniejszego zgłoszenia nie jest uznawane za zwrot.
 • Wypożyczający zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
 • Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne, dlatego nie wolno w podręczniku niczego pisać, rysować, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron itd.
 • W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić do wychowawcy lub do biblioteki szkolnej.
 • Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 • Wypożyczający podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • TWORZYMY KOMPETENTNY, ŻYCZLIWY I SPRAWIEDLIWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW. KAŻDEGO DNIA Z RADOŚCIĄ ZBLIŻAMY SIĘ DO IDEAŁU DOBRA, PIĘKNA I MĄDROŚCI
Zaszyfrowany adres tej strony