image359.gif

Do zakończenia I wojny światowej dzieci z Cholerzyna chodziły do Szkoły Podstawowej w  Morawicy. W Cholerzynie Szkoła powstała tuż po 1918 r. Był to niewielki dwuizbowy budynek, w którym mieściło się sześć klas. Kierownikiem Szkoły był Witold Elgiel, zatrudniano też nauczycielkę i księdza.

 

W czasie II wojny światowej, zwłaszcza po stacjonowaniu wojsk niemieckich, a następnie radzieckich, budynek i wyposażenie Szkoły uległy znacznemu zniszczeniu, zaginęły też prawie wszystkie dokumenty szkolne.

 

9 marca 1945 r. po wykonaniu najpilniejszych prac remontowych przez miejscowe ekipy, dwie nauczycielki: Janina Gorączko i Barbara Rutkowska rozpoczęły nauczanie dzieci.

Od 1 stycznia 1946 r. kierownictwo Szkoły objął Jarosław Dymanus – liczba uczniów wynosiła wówczas 96 osób.

 ♥

Od 1 września  1959 r. aż do roku 1997, czyli przez 38 lat, Szkołą w Cholerzynie kierował mgr Józef Zieliński. Za jego kadencji wybudowano w 1964 r. nowy budynek szkolny, gdyż warunki w prowizorycznym baraku, oraz wynajętych salkach były bardzo trudne. Szkoła kosztowała budżet państwa ok. 3 miliony zł.

Nowo wybudowana Szkoła "Na Kamyku" służy społeczności Cholerzyna do chwili obecnej, ciągle udoskonalana i remontowana.

Zarówno budowa, jak i rozbudowa Szkoły odbywała się dzięki dużemu zaangażowaniu miejscowego społeczeństwa.

 

W 1996 r. dzieki inicjatywie Komitetu rozbudowy Szkoly Podstawowej w Cholerzynie dobudowano salę gimnastyczną z zapleczem , co znacznie poprawiło warunki lokalowe placówki.

W 2001 r. dzięki pomocy i opiece Rady Sołeckiej Szkoła otrzymała nowe piękne ogrodzenie oraz boisko do piłki ręcznej.

W lipcu i sierpniu 2006r. nastąpiła wymiana dachu przykrywającego budynek Szkoły Podstawowej w Cholerzynie. Fundusze na ten cel przekazała Gmina Liszki dzięki ogromnym staraniom Radnej  p. K.Miarce i Radzie Sołeckiej z p.W.Bartyzelem.  Budynek Szkoły zdecydowanie wypiękniał.

 Latem 2008r. położono  przed Szkołą szaro-czerwoną kostkę brukową w miejsce  spękanych płytek chodnikowych, a w 2009r. Szkoła doczekała się kompleksowego remontu- ocieplenia budynku, wymiany okien, oraz elewacji w słonecznym kolorze.

Z inicjatywy nowopowstałego  Stowarzyszenia NASZ CHOLERZYN powstał piękny plac zabaw dla najmłodszych,"Pod brzózkami"  tak chętnie odwiedzany przez dzieci. Tym ostatnim zmianom patronował radny Cholerzyna p.Stanisław Ryszka, oraz sołtys p. Kazimierz Kruk.

Nowe nagłośnienie na Sali gimnastycznej ufundowala Wspólnota Pastwiskowa  z Cholerzyna pod kierownictwem p. Józefa Urbańca.

W 1999 r. w wyniku reformy oświaty w Polsce zmieniono obwody szkolne.

I tak w dawnym obwodzie Szkoły Cholerzyńskiej  pozostały bez zmian dzieci z Cholerzyna, do których dołączono uczniów z  Mnikowa.

Dzieci z Budzynia przeniesiono do Szkoły w Kryspinowie.

Szkołę Podstawową w Mnikowie istniejącą  tam od 1876 r. zamknięto, w zamian otwierając w dawnym budynku szkolnym Gimnazjum dla uczniów z okolicznych miejscowości.

Uczniów klas 0 – VI z Mnikowa  przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Cholerzynie z filią w  Mnikowie, z tym że dzieci z klas 0 – III  uczęszczają do powstałej filii w  Mnikowie.

Uczniowie klas IV - VI  z Mnikowa  dojeżdżają  do Cholerzyna  autobusem MPK.

Od 1997 r. Szkołą Podstawową w Cholerzynie kieruje mgr Maria Gałek, zaś Filią w Mnikowie mgr Maria Rachwalik.

Dnia 22 czerwca 2005 r. staraniem społeczności szkolnej a decyzją Rady Gminy Liszki nadano Szkole Podstawowej w Cholerzynie z filią w Mnikowie imię Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. Piękną tablicę pamiątkową z wizerunkiem Patronki ofiarowała Wspólnota Pastwiskowa ze swym przewodniczącym p. Józefem Urbańcem. 

W roku 2009/10  obchodziliśmy  45 lecie  budowy Szkoły „Na kamyku”. Dnia 29 maja 2010r, w sobotnie popołudnie  odbyła się piękna uroczystość poświęcenia i  nadania Szkole sztandaru.  Ufundowała go Rada Rodziców, a następnie przekazała społeczności Szkoły w  obecności licznie zgromadzonych gości, oraz mieszkańców Cholerzyna i Mnikowa, w tym absolwentów.

 Zaszczycili nas swoją obecnością: Małopolski  Kurator p. A.Palczewski, Wójt Gminy Liszki p. W.Kula, Radni Powiatu Krakowskiego p. J.Grela, oraz p. J.Fajto, Sołtysi i  Radni Cholerzyna i sąsiednich miejscowości, Dyrektorzy Szkół i Gimnazjów Lisieckich, a  także siostrzanej Szkoły nr 343 z Warszawy, oraz  Pracownicy Gminy.

Uroczystą Mszę św. z poświęceniem sztandaru odprawił Proboszcz Parafii św. Bartłomieja w  Morawicy  ks.  Wł.  Palmowski. Hasło ze sztandaru brzmi „Nauka i Wychowanie, Bóg, Honor i Ojczyzna” Uroczystość uświetniły Poczty Sztandarowe Szkół i  Ochotniczej Straży Pożarnej w  Mnikowie.

 Uczniowie zaprezentowali imponujący program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem Nauczycieli, natomiast Rodzice  bardzo aktywnie włączyli się w organizację uroczystości.


Jeszcze raz zobaczyliśmy, jak cudowne efekty przynosi wspólne działanie i życzliwa pomoc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • TWORZYMY KOMPETENTNY, ŻYCZLIWY I SPRAWIEDLIWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW. KAŻDEGO DNIA Z RADOŚCIĄ ZBLIŻAMY SIĘ DO IDEAŁU DOBRA, PIĘKNA I MĄDROŚCI
Zaszyfrowany adres tej strony