• OWOCE W SZKOLE
    Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększanie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie. Dzieci uczestniczące w programie otrzymują świeże warzywa i owoce, przygotowane do bezpośredniego spożycia.

         Więcej informacji na stronie http://www.owocewszkole.org

  • SZKALNKA MLEKA
    Celem pro­gramu jest kształ­to­wa­nie wśród dzieci i mło­dzieży dobrych nawyków żywie­nio­wych poprzez pro­mo­wa­nie spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych.


  • BEZPIECZNE DZIECKO, BEZPIECZNA SZKOŁA
    Celem programu Bezpieczne dziecko- bezpieczne przedszkole jest wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, w domu, na placu zabaw, w kontakcie z przyrodą  w tym- zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z obcymi etc. 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • TWORZYMY KOMPETENTNY, ŻYCZLIWY I SPRAWIEDLIWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW. KAŻDEGO DNIA Z RADOŚCIĄ ZBLIŻAMY SIĘ DO IDEAŁU DOBRA, PIĘKNA I MĄDROŚCI
Zaszyfrowany adres tej strony