Szkolny konkurs czytelniczy „Z lekturami za pan brat”.

 REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Biblioteka szkolna w SP im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie

TERMIN KONKURSU:

28 lutego 2018 r.

ADRESACI KONKURSU:

Uczniowie z kl. 3-6

CELE KONKURSU:

  • sprawdzenie stopnia znajomości lektur;
  • kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
  • poszerzenie zasobu słownictwa uczniów;
  • propagowanie aktywności i kultury czytelniczej poprzez korzystanie
    z biblioteki szkolnej;
  • popularyzacja lektur szkolnych;
  • rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.

ZASADY KONKURSU:

1. W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas 3 - 6.
2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w bibliotece szkolnej u p. Moniki Piekiełko do dnia 31 stycznia 2018 r.
3. Uczestników konkursu obowiązuje znajomość następujących lektur:

    kl. 3 – „Sposób na Elfa” M. Pałasz
    kl. 4 – „Mikołajek” R. Sempe, J.J. Goscinny
    kl. 5 – „ W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicz
    kl. 6 – „ Ten obcy” I. Jurgielewiczowa

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnej, a pytania dotyczyć będą treści wyżej wymienionych  lektur.
5. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 marca 2018r.
7. Lista zwycięzców  zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły w zakładce: biblioteka.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie z filią w Mnikowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • TWORZYMY KOMPETENTNY, ŻYCZLIWY I SPRAWIEDLIWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW. KAŻDEGO DNIA Z RADOŚCIĄ ZBLIŻAMY SIĘ DO IDEAŁU DOBRA, PIĘKNA I MĄDROŚCI
Zaszyfrowany adres tej strony