1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zabierzów ul. Cmentarna 2    (12) 285-40-20

 

2. Komisariat Policji

Zabierzów ul. Sportowa 1 (12) 258-03-50

Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii (12) 61-52-470

 

3. Krakowski Ośrodek Terapii (terapia dzieci, młodzieży, rodzinna)

ul. Helclów 23a   (12) 422-18-58

ul. Miodowa 12   (12) 422-18-58

 

4. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ
ul. Kopernika 21 Ambulatorium    (12) 424-87-55

Terapia Rodzin    (12) 424-87-53

 

5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Radziwiłłowska 8 B   (12) 421-92-82    

(całodobowa pomoc w razie: kryzysu małżeńskiego, przemocy domowej, przemocy seksualnej, utraty,
żałoby, zagrożenia samobójstwem, wypadków i katastrof, doświadczenia przestępstwa).

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, możliwe jest tymczasowe schronienie w hostelu Ośrodka.


6.  Rzecznik Praw Dziecka (biuro) 

00-450 Warszawa ul. Przemysłowa 30/32                

(22) 583-66-00

 

7. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Liszkach

  (12)  280-05-96

  (12)  280-05-95

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • TWORZYMY KOMPETENTNY, ŻYCZLIWY I SPRAWIEDLIWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW. KAŻDEGO DNIA Z RADOŚCIĄ ZBLIŻAMY SIĘ DO IDEAŁU DOBRA, PIĘKNA I MĄDROŚCI
Zaszyfrowany adres tej strony