1. ZAJĘCIA  SPORTOWE

Terminy zajęć:

Grupa  młodsza klas 0- I: piątek  godz. 12.50- 13.35

Grupa starsza klas III-V: piątek godz. 15.15- 16.00

2.  KARATE

 Terminy zajęć:

Grupa szkolna: poniedziałek godz. 16.15,  piątek godz. 16.15

Grupa przedszkolna: piątek godz. 13.50- 14.20

3. SKS

Terminy zajęć:

środa  14.20-15.20

czwartek  14.20-15.20
 

4. JOGA  DLA SMYKA

Terminy zajęć:

poniedziałek  13.15-14.00

czwartek  13.15-14.00

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

  Zgodnie z potrzebami uczniów prowadzone są

   -Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze :

 •  z matematyki : U. Jarosz
 • j. polskiego: M. Czechowicz – Świadek
 • j.angielskiego: J. Korpak 

 -Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne : U. Jarosz,  B. Browarnik

 - Zajęcia  rewalidacyjne : J. Lipiarz, E. Staśko. B. Wygoda

 - Zajęcia rozwijające w klasach I-III Klub gier planszowych: A. Czajowska, M. Brygider, B. Browarnik

 - Zajęcia rozwijające z j. angielskiego: J. Korpak

 - Zajęcia rozwijające z matematyki  Matematyka na 6 : U. Jarosz

  -Zajęcia dla klasy VIII przygotowujące do Egzaminu:

 •  z matematyki: U. Jarosz 
 • j. polskiego: M. Czechowicz- Świadek
 • j. angielskiego: J. Korpak 

  - Zajęcia rozwijające twórcze myślenie:

 •  Szachy w klasie I-III: M. Brygider, B. Browarnik 
 • Zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych

  - Uczniowie objęci są opieką;

 • logopedy: B.Wygoda. M. Piekiełko
 •  pedagoga: A. Mazur

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • TWORZYMY KOMPETENTNY, ŻYCZLIWY I SPRAWIEDLIWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW. KAŻDEGO DNIA Z RADOŚCIĄ ZBLIŻAMY SIĘ DO IDEAŁU DOBRA, PIĘKNA I MĄDROŚCI
Zaszyfrowany adres tej strony