Zagrożenie zachorowaniami na ptasią grypę

Na terenie  Gminy Liszki jest  zagrożenie zachorowaniami na ptasią grypę typu H5N1. W związku z powyższym przekazujemy kilka informacji na temat choroby i porady jak się przed nią bronić.

 Człowiek może zarazić się wirusem grypy ptaków poprzez bardzo bliski, bezpośredni kontakt z zakażonym drobiem bądź z powierzchniami i przedmiotami zanieczyszczonymi jego odchodami. Bezpośredni kontakt oznacza przenoszenie lub przebywanie w odległości do jednego metra od ptaków bądź też ich odchodów (ptaki wydalają wirusa z kałem). Jak dotąd najwięcej przypadków zakażenia u ludzi odnotowano na obszarach wiejskich i podmiejskich, gdzie w wielu gospodarstwach utrzymuje się małe stada drobiu, który wędruje swobodnie, czasem wchodząc do domów lub pojawiając się w miejscach, w których bawią się dzieci.  Nie potwierdzono zachorowań w związku ze spożywaniem ugotowanych potraw z jaj, drobiu.

 Określa się, że średni czas od narażenia na zakażenie do wystąpienia objawów wynosi około trzy–pięć dni (maksymalnie siedem dni). Objawy jak przy grypie i takie też  wysokie niebezpieczeństwo powikłań pogrypowych.

Aby uniknąć zachorowania należy przestrzegać zasad zdrowego stylu życia, higieny  oraz kontaktu z osobami/ stworzeniami chorymi  bądź zarażonymi.

W razie pojawienia się objawów  zgłosić się koniecznie do lekarza i pozostać aż do wyleczenia w domu. Nie wyleczona grypa grozi poważnymi powikłaniami zdrowotnymi.

 Profilaktyka wczesna – działania do stosowania w szkole i w domu:

 1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych, likwidacja ręczników frotte, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania szczoteczek i kubków dzieci, opracowanie planu higieny i jego egzekwowanie, bezpieczeństwo zdrowotne żywności).
 2. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego,

 Higiena:

 1. Często myć ręce – po każdej wizycie w toalecie, przed jedzeniem, po kontakcie z żywnością, zwierzętami oraz chorą osobą. Jest to najlepsza metoda na ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.
 2. Stosować prawidłową technikę mycia rąk – myć je mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą przez 20–30 sekund, rozprowadzając mydło dokładnie po wszystkich powierzchniach dłoni i palców.
 3. W przypadku braku dostępu do bieżącej wody, np. w podróży, używać chusteczek nasączonych środkami czystości na bazie alkoholu.
 4. Podczas kichania i kasłania zasłaniać nos i usta chusteczką higieniczną, a w miarę potrzeby starać się oczyszczać nos z wydzieliny.
 5. Po użyciu chusteczki higienicznej wyrzucić ją jak najszybciej do kosza, by nie stanowiła źródła zakażenia.
 6. W przypadku braku chusteczki kichać lub kasłać w zgięcie łokcia.
 7. Unikać wkładania rąk i przedmiotów do ust.
 8. Oddychać nosem nie ustami.
 9. Unikać dotykania rękami śluzówek oczu, nosa i ust, ponieważ zwiększa się prawdopodobieństwo przeniesienia zarazków na powierzchnie użytkowe.
 10. Wietrzyć pomieszczenie, w którym się przebywa – nawet trzy–cztery razy dziennie, przez 10 minut.
 11. Często myć sprzęty, zabawki, stosując środki dezynfekujące zgodnie z zaleceniem producenta.
 12. Jeśli pojawią się objawy grypy (kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, biegunka), należy zostać w domu – unikać dużych skupisk ludzi, gdyż wirus łatwo przenosi się drogą kropelkową na inne osoby – i jak najszybciej zgłosić się do lekarza

Opublikowano: 25 stycznia 2017 22:49

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 153

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • TWORZYMY KOMPETENTNY, ŻYCZLIWY I SPRAWIEDLIWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW. KAŻDEGO DNIA Z RADOŚCIĄ ZBLIŻAMY SIĘ DO IDEAŁU DOBRA, PIĘKNA I MĄDROŚCI
Zaszyfrowany adres tej strony