Komunikat w sprawie szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) w dniach

od 24 września do 3 października 2020 r.

na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona

akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja ta będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotu oraz ręczne jej wyłożenie.

Mieszkańcy województwa zostaną powiadomieni o terminie zrzutu szczepionki i obowiązujących w tym czasie zaleceniach poprzez ogłoszenie komunikatu w mediach oraz przez administrację rządową i samorządową w sposób zwyczajowo przyjęty.

Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.

Jednocześnie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie informuje, że posiada materiały informacyjne, które przekaże zainteresowanym  w dowolnej ilości.

Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem telefonu 12 293 10 00.

Opublikowano: 14 września 2020 19:07

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 21

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • TWORZYMY KOMPETENTNY, ŻYCZLIWY I SPRAWIEDLIWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW. KAŻDEGO DNIA Z RADOŚCIĄ ZBLIŻAMY SIĘ DO IDEAŁU DOBRA, PIĘKNA I MĄDROŚCI
Zaszyfrowany adres tej strony